Amazon Web Services

Region
Americas
AWS http://aws.amazon.com/what-is-aws/