Home / Producten / Enterprise cloud hosting / Hoe is het gebouwd?

Hoe is het gebouwd?

Logo Managed Cloud

Managed Cloud

Kijk onder de motorkap om te zien hoe ons voor Drupal geoptimaliseerde platform u helpt om efficiënte hosting te krijgen.

Hoe het gebouwd is.

Bezoekers

Genereren pagina-aanvragen. Anonieme views worden bediend uit de varnish cache

Netwerk load balancing

Nginx routeert aanvragen van geauthenticeerde gebruikers naar de webserver met de meeste capaciteit.

Op Drupal afgestemde webservers

Op elk van uw webservers verwerkt Drupal de aanvragen voor de database, pakt de bestanden die nodig zijn en levert de pagina aan de gebruiker. U kunt al draaiend alle servers schalen.

Zeer beschikbare bestanden en databases

Bestanden gebruiken Gluster FS om mirrored fileservers te beheren, databases hebben een actieve DB en een passieve DB om om te gaan met failover. Een willekeurig aantal DB's kan al draaiend worden toegevoegd.

Code-opslag

U vertrouwt uw code toe aan uw repository met SVN of Git, en Acquia Cloud zet het automatisch in op uw webservers.